ارائه برترین نکات وتست های طلایی کنکور ارشد
تدریس روزانه دروس منطبق با آخرین رفرنس های اعلام شده از سوی وزارت بهداشت در کانال تلگرامی زیر:
paramidexam
تدریس زبان پزشکی منطبق با رفرنس های اعلام شده از سوی وزارت بهداشت( برای تمامی رشته های پیراپزشکی) در لینک تلگرامی زیر
postexam
برگزاری آزمونهای آنلاین در سایت آموزشی پارامیداگزم
www.paramidexam.com
تماس با مدیریت و مسئولین سایت پارامیداگزم از طریق تلگرام :
Paramid
paramidexam